Website designed by
 
  can be addressed to
 
 Copy right © 2010  All rights reserved.
Daggelde :
Daggelde word gehef vir jagters (ongeag van ouderdom) sowel as nie-jagters  :
    Jagters  : R 700 per jagter
    Nie-jagters : R 350 per persoon (kinders onder 12 is gratis)
Daggelde sluit die volgende in :
- Verblyf (selfbediening)
- Gebruik van koelkamer
- Gebruik van slaggeriewe
- Vervoer na skuilings en terug vir boogjagters
- Op- en aflaai van bokke
- Wifi
 LETWEL : Alle pryse is BTW uitgesluit
Vir  besprekings en datums,
kontak ons by
info@maltaranch.co.za
LETWEL :
Daggelde moet ten volle vereffen word voordat bespreking bevestig sal word.
(bankbesonderhede op die kontakblad)
Pryse is onderhewig aan verandering
Pryslys beskikbaar op aanvraag, ons epos dit met graagte.